Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej – historia, sztuka – poznaj Nas

Plac Pułkownika Berka Joselewicza 1, Przemyśl (0)
od/za osobę 0,00 
  • Muzea i zwiedzanie

Przejdź do strony
muzeum

Opis

W 1909 roku z inicjatywy historyków i miłośników przeszłości utworzono Towarzystwo Przyjaciół nauk w Przemyślu, które w swoim programie działania miało za zadanie popieranie nauki polskiej, naukowe badania nad przeszłością regionu, troskę o zabytki kultury narodowej, gromadzenie zbiorów muzealnych i bibliotecznych. Muzeum powstało w oparciu o prywatne zbiory działaczy Towarzystwa braci Kazimierza Marii i Tadeusza Osińskich, wzbogacone o liczne dary mieszkańców Przemyśla i okolicznej ludności, pozyskiwane w następnych latach także poprzez zakupy oraz w trakcie badań i penetracji terenowych. Osińscy zgromadzili zbiory z dziedziny archeologii, etnografii, sztuki, historyczne pamiątki i archiwalia. Przed 1909 r. liczyły one ponad 1 500 przedmiotów,i około 3 000 książek oraz około 2 000 aktów grodzkich i ziemskich.

Sala konferencyjna – łączna powierzchnia sali wynosi 40,7m². Posiada ona 12-14 miejsc siedzących.

Wynajem na imprezy okolicznościowe:

  • czas od 1 do 4 godzin – 100 zł
  • czas powyżej 4 godzin – za każdą następną godzinę – 30 zł

Sala audiowizualna – łączna powierzchnia sali wynosi 193,93m². Posiada ona 192 miejsca siedzące. Przed pierwszym szeregiem siedzeń znajduje się estrada o powierzchni 42m². Oświetlenie składa się z: reflektorów scenicznych typu PAR 56 300/500W, stołu do sterowania oświetleniem DMX (płynna regulacja światła).

Wynajem na imprezy okolicznościowe:

  • czas od 1 do 4 godzin – 500 zł
  • czas powyżej 4 godzin – za każdą następną godzinę – 50 zł
  • czas od 1 do 4 godzin z nagłośnieniem lub/i rzutnikiem multimedialnym (obsługuje pracownik MNZP) – dodatkowo 100 zł
  • czas powyżej 4 godzin z nagłośnieniem lub/i rzutnikiem multimedialnym (obsługuje pracownik MNZP) – dodatkowo 30 zł za każdą następną godzinę

Wynajem na sesje naukowe:

  • niezależnie od czasu trwania i możliwości korzystania z urządzeń – 500 zł za jeden dzień

Kontakt:

Pl. Berka Joselewicza 1
37-700 Przemyśl
tel.: 16 679 30 00
e-mail: sekretariat@muzeum.przemysl.pl
www: muzeum.przemysl.pl/mnzp